Archive for March, 2015

2015. g. 10. marts

Tuesday, March 10th, 2015

Spēles “Grand Prix” īpašās Atzinības balvas laimētāja ir apbalvota!
Svinīgā atmosfērā “RD Baltic” birojā projekta “Grand Prix” vadītāja Alise Ķezbere sveica Ingu Karpovu (pirmslaulības uzvārdā Treikalne) no Priekuļu novada, pasniedzot uzvarētāju sertifikātu.
Vēlreiz apsveicam laimētāju!

Īpašās Atzinības balvas laimētāja Inga Karpova ar saņemto uzvarētāju sertifikātu.

Īpašās Atzinības balvas laimētāja Inga Karpova ar saņemto uzvarētāju sertifikātu.