Archive for October, 2018

2018. g. 1. oktobrī

Monday, October 1st, 2018

Spēles “Grand Prix” Veiksmīgā skaitļa balvas – 500 EUR – ieguvējs ir apbalvots!
Svinīgā atmosfērā “RD Baltic” birojā balvas ieguvējam Indulim Ēvaldam no Liepājas tika pasniegts uzvarētāju sertifikāts.

Veiksmīgā skaitļa balvas ieguvējs Indulis Ēvalds ar saņemto uzvarētāju sertifikātu

Veiksmīgā skaitļa balvas ieguvējs Indulis Ēvalds ar saņemto uzvarētāju sertifikātu